×
MENU


Úvod O hotelu Ubytování Restaurace Konference Events Kontakty

+420 321 711 117
recepce@hoteltheresia.cz


en de jp
Hotel Theresia Kolín

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi hotelovým zařízením:

Hotel Theresia Kolín a.s.

IČO: 29037077

DIČ: CZ29037077

se sídlem: Na Petříně 991, 280 02 Kolín II, Česká republika

kontaktní údaje: recepce@hoteltheresia.cz, +420 321 711 117, www.hoteltheresia.cz

 

(dále jen "hotel") a jeho zákazníky (dále jen „zákazník“) při nákupu ubytovacích

i jiných služeb (dále jen „služba“) a nabízených produktů (dále jen „produkt“) prostřednictvím webové stránky hotelu.

 

  1. Při nákupu našich služeb či produktů vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazujete se jimi řídit. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující má možnost seznámit se

s obchodními podmínkami a reklamačním řádem před odesláním objednávky.

 

  1. Ustanovení obchodních podmínek jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě nesouladu mezi ustanoveními této smlouvy a obchodními podmínkami mají přednost ujednání obsažená přímo v kupní smlouvě.

 

 

 

 1. Objednávka a platba

 

  1. Objednávky služeb a produktů lze provádět prostřednictvím online rezervačního systému a e-shopu na našich webových stránkách nebo e-mailem.

 

  1. Ceny za služby a produkty jsou stanoveny dle platného ceníku hotelu a mohou se měnit v závislosti na sezóně a dostupnosti.

 

  1. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že hotel písemně potvrdí zákazníkovi provedenou rezervaci nebo automatickým emailovým potvrzením generovaným příslušným online rezervačním systémem.

 

  1. Rezervace ubytování je dokončena prostřednictvím platební brány GoPay nebo ComGate.  Ve výjimečných případech mohou být nastaveny také individuální podmínky.
    

 

 

 

 

  1. Pokud hotel není schopen splnit některý z požadavků uvedených v objednávce, zašle zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Tato upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy, a v případě, že ji zákazník potvrdí na

e-mailovou adresu hotelu uvedenou v obchodních podmínkách, dochází k uzavření kupní smlouvy.

 

  1. Pokud nastane technická chyba na straně hotelu při uvádění ceny a dostupnosti služeb nebo produktů v internetovém obchodě nebo během procesu objednávání, není hotel povinen dodat tyto služby nebo produkty zákazníkovi za takovou zjevně chybnou cenu, aniž by zde byla povinnost potvrzení objednávky. Hotel je povinen okamžitě informovat kupujícího o této chybě a zaslat mu na jeho e-mailovou adresu upravenou nabídku. Tato upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením zákazníkem na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

  1. V případě, že hotel nebo zákazník nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.

 

  1. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

 

 

 1. Poskytnutí služby a dodání produktů

 

  1. Ubytování či jiné poskytnutí služeb/produktů je poskytováno v souladu s potvrzenou rezervací.

 

  1. Objednané produkty je možné vyzvednout pouze osobně na adrese hotelu.

 

 

 

 1. Storno podmínky

 

  1. Storno podmínky služeb a produktů se řídí podle platných storno podmínek hotelu uvedených na webových stránkách hotelu.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

  1. Při provádění objednávky poskytujete osobní údaje, které jsou nezbytné pro dokončení transakce. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s naší Zásadou ochrany osobních údajů.

 

 1. Reklamace a nároky na náhradu

 

  1. V případě reklamace služby, prosím, neváhejte neprodleně kontaktovat pracovníka recepce.
  2. V případě reklamace spotřebního zboží (produktu) se řídíme platným zákonem o ochraně spotřebitele.

 

 

 

 

 1. Práva a závazky zákazníka

 

  1. Během svého pobytu je zákazník povinen dodržovat Ubytovací řád hotelu, který je uvedený na webových stránkách hotelu.

 

  1. Zákazník má právo využívat rezervované prostory a jejich vybavení, stejně jako vybavení společných prostor.

 

  1. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené v pokoji během pobytu

a souhlasí s úhradou případných nákladů na opravy, výměnu nebo zvláštní čištění, které stanoví hotel.

 

  1. Zákazník je povinen reklamovat veškeré závady a nedostatky během svého pobytu pro sjednání nápravy.

 

 

  1. Zákazník je povinen uhradit veškeré náklady spojené s využitím služeb hotelu do odjezdu, pokud není dohodnuto jinak. Hotel může účtovat odpovídající částku

 z platební karty zákazníka po jeho odjezdu v případě neuhrazení.

 

  1. Zákazník může odstoupit od smlouvy podle storno podmínek nebo pokud hotel neposkytne předem dohodnuté služby nebo produkty odpovídající standardu hotelu.

 

 1. Práva a povinnosti hotelu

 

  1. Hotel má povinnost zajistit zákazníkovi služby a produkty odpovídající standardu hotelu na základě předem dohodnutých podmínek.

 

  1. V případě výjimečné situace, jako je exkluzivita hotelu nebo zdravotní problémy personálu, které znemožňují ubytování zákazníka podle původní rezervace, má hotel povinnost zajistit adekvátní ubytování v jiném zařízení stejné kategorie za stejných finančních podmínek, avšak není zaručeno, že se jedná o stejnou kategorii pokoje. Toto je platné jak pro původní, tak pro náhradní termín. Hotel si vyhrazuje právo

v této situaci nekompenzovat zákazníkovi jinak, než je uvedeno výše a rovněž si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud není možná jiná dohoda.

 

 

 1. Vouchery / Dárkové poukazy

 

  1. Voucher / dárkový poukaz je platný po dobu 12 měsíců od data vystavení, pokud není uvedeno jinak. Voucher / dárkový poukaz nelze kombinovat s jinými slevami či zvýhodněnými nabídkami. Platnost voucheru / dárkového poukazu není možné prodloužit.

 

  1. Žádáme o předem provedenou rezervaci vybraného termínu na email hotelu, který Vám poté potvrdíme. Upozorňujeme, že bez platné rezervace není možné využít voucher / dárkový poukaz. Při příjezdu je nutné předložit platný voucher / dárkový poukaz, kopie akceptovány nebudou. Na voucher / dárkový poukaz se vztahují naše standardní storno podmínky uvedené na stránkách hotelu. Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že pokud zákazník není schopen předložit platný voucher / dárkový poukaz při příjezdu, může být požádán o okamžitou platbu za poskytnuté služby na místě.

 

  1. Pokud voucher / dárkový poukaz ztratíte, neváhejte nás kontaktovat. Váš původní voucher / dárkový poukaz stornujeme a vydáme Vám nový, aby nedošlo k jeho zneužití.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

  1.  Hotel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Změny budou účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách.

 

  1. V případě sporů vyplývajících z těchto obchodních podmínek je příslušným soudem soud dle sídla hotelu.

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 10. července 2024

 

Děkujeme Vám za důvěru a využití našich služeb.

HOTEL THERESIA v Kolíně hodnocení